::ตรวจ บูโร::

ตรวจเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง ได้ที่ไหนบ้าง?

ตรวจเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง…ได้ที่ไหนบ้าง

บริการศูนย์ตรวจเครดิตบูโร

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  แบบรอรับได้เลย (ค่าบริการ 100 บาท) ภายใน 15 นาที 

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. (ใช้บัตรประชาชนของตนเอง)

1.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา) (อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัล พระราม 9) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์  * รายงานข้อมูลเครดิต (บุคคลธรรมดาและมอบอำนาจ) l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดาและ,มอบอำนาจ) l นิติบุคคล นิติบุคคล (มอบอำนาจ) l ชาวต่างชาติ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. (ใช้บัตรประชาชนของตนเอง)

2. เครดิตบูโรคาเฟ่  อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) (BTS สถานีอารีย์ ทางออก 1) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ *เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ

3.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์   *เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ

4.Bureau Lab (บูโรแล็บ) ท่าเรือวังหลัง (บริเวณทางเข้า-ออก ท่าเรือ และใกล้ประตู 8 ของโรงพยาบาลศิริราช) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รับรายงานทางอีเมล…ได้ทันที *เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น. (ใช้บัตรประชาชนของตนเอง)

5. Bureau Lab (บูโรแล็บ) สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ภายในสถานี)  วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น.  บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)  รับรายงานทางอีเมล…ได้ทันที *เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ

6.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 15.00 น. วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น.   *เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ

– เครดิตบูโรให้ความสำคัญ เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง

ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)
รับรายงานทางอีเมล ได้ทันที

1.Bureau Lab (บูโรแล็บ)

 • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา) (อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัล พระราม 9)
 • ท่าเรือวังหลัง (บริเวณทางเข้า-ออก ท่าเรือ และใกล้ประตู 8 ของโรงพยาบาลศิริราช)

2.สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) (ด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้า 1 จุดติดตั้งนาฬิกาประจำสถานี หรือนาฬิกาหน้าปัดหมายเลข ๙)

3.ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล  

ได้ทันที

1.ผ่านโมบายแอป “KKP Mobile” (ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 

ภายใน 24 ชั่วโมง (เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด) 

2.ผ่านโมบายแอป “Krungthai NEXT” (ธนาคารกรุงไทย) บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 

3.ผ่านโมบายแอป “MyMo” (ธนาคารออมสิน) บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 

ภายใน 3 วันทำการ

4.ผ่านโมบายแอป “ttb touch” (ธนาคารทีทีบี)  บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิต 

หมายเหตุ : กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง ก่อนใช้บริการ

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน (ค่าบริการ 150 บาท) ภายใน 7 วันทำการ

1. เคาน์เตอร์ธนาคาร (ทุกสาขา) (รายงานข้อมูลเครดิต เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง และชาวต่างชาติ)

กรุงไทย, กรุงศรี,  ธอส., แลนด์แอนด์เฮ้าส์  และ ธ.ก.ส. (รายงานข้อมูลเครดิต เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง)
– แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชนของตนเอง

2. ใช้บัตร ATM กรุงไทย, ไทยพาณิชย์ (รายงานข้อมูลเครดิต เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง)
– มีบัตรของธนาคารไหน ใช้ตู้ ATM ธนาคารนั้น
– ทำรายการผ่านหน้าจอ (เมนู ตรวจเครดิตบูโร)

3. ใช้โมบาย แอปพลิเคชัน  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ธนาคารมือถือกรุงไทย ออมสิน     (รายงานข้อมูลเครดิต บุคคลธรรมดาของตนเอง และเครดิตสกอริ่ง บุคคลธรรมดา)  ทีทีบี (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง)
– ทำรายการผ่านธนาคาร บนโทรศัพท์มือถือ

4. ใช้บริการธนาคารออนไลน์ กรุงไทย กรุงศรี (รายงานข้อมูลเครดิต เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง)
– มีบัญชีธนาคาร / ทำรายการผ่านเว็บไซต์

5. ที่ทำการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง)

* สอบถามเพิ่มเติม THP Contact Center โทร.1545 หรือ www.thailandpost.co.th

รายงานข้อมูลเครดิต (แบบสรุป) ฟรี
1. ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ
2. ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)
*ตรวจสอบตู้บริการได้ที่ www.dga.or.th
3. โมบายแอป “ทางรัฐ”    

4. ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)

  – ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา) (อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัล พระราม 9)
– Bureau Lab สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ภายในสถานี)
– ท่าเรือวังหลัง (บริเวณทางเข้า-ออก ท่าเรือ และใกล้ประตู 8 ของโรงพยาบาลศิริราช)

Refer: https://www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/where-to-check-credit-bureau

574 Responses so far.

 1. ball พูดว่า:

  กรณีในเครดิตบูโร่ มีประวัติการค้างชำระ แต่ปิดหนี้ไปหมดแล้วโชว์รหัส 11 หมดแล้ว แต่มีสถานะของบ้านเก่าผมถูกโอนขายหนี้ รหัส 42 ถูกขายให้ SAM ปี 63 และผมก้อปิดแล้วเช่นกันมีเอกสาร ปี 64
  อย่างนี้จะยื่นสินเชื่อบ้านหลังใหม่ได้มั้ยครับ รายได้ต่อเดือน 55,000 บาท พนักงานประจำ

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   ขออภัยที่ตอบช้าครับ

   ทีมงาน ขอรบกวน ขอเครดิตล่าสุด แล้วส่งให้ทีมงานวิเคราห์ให้ก่อนครับ
   เพราะของลูกค้ามีปิดหนี้คาบเกี่ยวกับ ปีปัจจุบัน

   ทีมงาน ชยกร

 2. สุรวุธ พูดว่า:

  สอบถามนะครับ เป็นพนักงานขาย เงินเดือน20000 ไม่รวมคอม รวมคอมแต่ล่ะเดือน30000อัพ มีบัตรเครดิต1ใบ จ่ายยอดเต็มทุกเดือน เดือนละประมาณ9000-10000บาท ไม่ทราบว่าจะกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้านในราคา2ล้านจะพอผ่านมั้ยครับ ไม่มีหนี้สินตรงอื่น เลยครัย

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนคุณ สุรวุธ

   ขอบคุณสำหรับข้อมูล

   ทีมงานชยกร ได้คำนวนจากตัวเลขอย่างเดียว สามารถยื่นขอยอดกู้ที่ สองล้านได้ครับ
   สนใจบริการทีมงาน ติดต่อคุณ ชยกร
   และเตรียมเอกสารให้ทีมงานตรวจวิเคราะห์ให้ก่อนได้ครับ

   ทีมงาน ชกยร
   085-9414988

 3. สุภาวดี พูดว่า:

  ไม่ติดบูโร​ แต่มีปรับโครงสร้างหนี้​ ถ้ายื่นบ้านมือ​ 2​ จะมีโอกาสผ่านมั้ยคะ​ เงินเดือน​ 22700 ค่าเดินทาง​ 1000​

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนคุร สุภาวดี

   ไม่ทราบติดปรับโครงสร้างหนี้ แล้วได้ปิดหนี้รึยังครับ
   ถ้าปิดแล้วปิดมาได้กี่ปีกี่เดือนแล้ว
   ขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ

   ทีมงาน ชยกร

 4. อิงอิง พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ พอดีจะยื่นกู้ซื้อบ้าน ตอนนี้เตรียมเอกสารครบแล้ว แต่ทางจนท.แจ้งว่าสถานะ ในncb ยังไม่เปลี่ยน ทั้งๆที่ปิดมา 6 เดือนแล้ว สถานะ เดิม 20 จ่ายปิดเรียบร้อย ไปเชคเองที่ ศูนย์ตรวจ เครดิตบูโร เป็น 11 เมื่อช่วงเดือน ก.ย 63 แต่พอมายื่นกู้จริง ทาง จนท.เชคว่ายังเป็น 20 อยู่ ดิฉันควรทำยังไงต่อค่ะ ไม่มีสวัสดิการธอส. กู้คนเดียว กังวลมากๆค่ะ

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนคุณ อิงอิง

   ขอบคุณ สำหรับข้อมูล
   สนใจใช้บริการทีมงาน ขอเอกสาร 1 ชุดให้ทีมงาน ตรวจเอกสารและ วิเคราะห์หาทางช่วยครับ
   เบื้องต้น จัดส่งเอกสารให้ทีมงานได้เลย

   ติดต่อคุณ ชยกร
   085-9414988

 5. สุรัตสวดี ดิษฐวุฒิ พูดว่า:

  อยากรุ้ว่ายังติดยูโรอยุ่หรือป่าว

 6. เอกลักษณ์ พูดว่า:

  รบกวนสอบถามนะครับ..ผมติดบูโร..คือผมต้องการจะชำระกนี้ที่ค้างให้หมด..เพื่อไม่ให้ติดบูโร..อยากทราบว่าถ้าผมใช้หนี้ที่ค้างจนหมดแล้ว..ผมจะมีประวัติบูโรอยู่ไหม..มันมีระยะเวลากำหนดรึเปล่าว่ากี่ปี…ถึงจะไม่มีประวัติ..

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนคุณ เอกลักษณ์

   เป็นคำถามที่ดีสำหรับทุกคน
   การติดประวัติบูโร ไม่ว่าจะจ่ายล่าช้า หรือ ขาดส่ง
   รวมไปถึง โดนขายหนี้ บังคับทางกฏหมาย

   ทั้งหมดนี้ ถ้าไปชำระปิดหนี้ ทั้งหมดแล้ว ตามเงื่อนไข บูโรแห่งชาติ
   แจ้งทั่วไปว่า 3 ปีหลังจากปิดหนี้ ประวัติการติดจะหายไป จากสถานะบูโร ที่ลูกค้าไปเช็คตามสถานที่ตรวจบูโร

   ส่วนกรณี ต้องการทำสินเชื่อบ้านกับทีมงาน
   ก็ต้องดู สถานะการติด ยอดหนี้ พฤติกรรมการติดบูโร ถึงจะสรุปได้ว่าทีมงาน จะช่วยได้หรือใหม่
   ถ้าช่วยได้ ก็จะมีทั้ง. ปิดหนี้แล้วกู้ได้เลย หรือ รอ 3,6,12. เดือน เป็นต้น

   ทีมงาน ชยกร

 7. ฐิติพงศ์ พูดว่า:

  อยากกู้บ้านประวัติติดบูโรแต่ปลอดภาระหนี้สินแล้ว
  จะสามารถกู้ได้ไหม

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนลูกค้า

   เคสบูโร ลูกค้าต้องทำการปิดหนี้ ทุกกรณีครับ
   ส่วนจะกู้ได้ตอนไหน ต้องใช้บริการทีมงานและต้องให้ทีมงานตรวจเอกสารให้ก่อนครับ

   ทีมงาน ชยกร

 8. นิษฐารัชต์ พูดว่า:

  สวัสดีคะ รบกวนแอดไลน์ 12082518jaow หน่อยคะจะปรึกษาเรื่องกู้ซื้อบ้านคะ

 9. สกุณี พูดว่า:

  พึ่งปิดหนี้บัตรทั้งหมด สถานะติดเคดิตบูโร อยากทราบว่าจะทำบัตรเคดิตได้ตอนไหนค่ะ

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนลูกค้า

   สินเชื่อบัตรเครดิตทางทีมงานไม่ทราบเลยครับ
   ทีมงานดำเนินการสินเชื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ บ้านแลกเงิน ssme ครับ

   ทีมงาน ชยกร

 10. nook พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ อยากปรึกษาเรื่องกู้บ้านค่ะ รบกวนติดต่อแอดไลน์หน่อยค่ะ ID:nooknixxx

 11. Vijit พูดว่า:

  ปิดบัตรอิออนแล้ว 3 เดือน ตรวรจเครดิตแล้วขึ้นสถานะ ปิดบัญชี(11) จะสามารถยื่นกู้สินเชื่อบุคคลได้ไหมครับ

 12. ยุคลธร พูดว่า:

  สอบถามค่ะ มีประวัติปรับโครงสร้างหนี้ ปี58 ตอนนี้ยอดหนี้ปกติแล้ว แต่ยื่กู้สินเชื่ออเนกประสงค์ ของกรุงไทย ไม่ผ่าน ต้องทำยังไงคะ

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนคุณ ยุคลธร

   กรณีที่ติดเครดิตปรับโครงสร้างนี้ และขอสินเชื่อประเภท เอนกประสงค์
   ทีมงานอยากทราบว่า ปรับโครงสร้าง ปี 58 ตั้งแต่ปรับเสร็จ จ่ายตรงตลอดถึงปัจจุบันรึเปล่าครับ
   ยังไง รบกวน ขอเครดิตบูโรล่าสุดให้ทีมงานตรวจสอบด้วยครับ

   ทีมงาน ชยกร

   • ยุคลธร พูดว่า:

    จ่ายยอดปกติค่พ เชคกะแบงค์ออมมสินแล้ว คือทำยังไงปรับโครงสร้างกนี้ถึงจะหายไปคะ

    • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

     เรียนคุณ ยุคคธร

     ปรับโครงสร้างนี้ยังไม่มีกฏหมายรองรับ มันจะติดตัวตลอดไป
     เคสลูกค้าต้องดูรายละเอียดอื่นๆว่ามีส่วนไหนให้ทีมงานสามารถนำเสนอให้ได้

     สนใจใช้บริการทีมงาน ก็นัดจัดส่งเอกสารให้ทีมงานได้
     ทีมงาน ชยกร
     085-9414988

 13. เกศรินทร์ พูดว่า:

  เคยติดบูโรเกิน1ปีแต่ปิดแล้วได้6เดือน ต้องการกู้เอาบ้านพร้อมที่เข้าสักได้เงินมาใช้หนี้นอกระบบ2ล้านภาระหนี้อื่นไม่มีพอมีทางไหมคะเงินเดือน3หมื่นไท่รวมโอที

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนคุณ เกศรินทร์

   ทีมงาน ขอตรวจเอกสารด้วยครับ
   เคสนี้ต้องตรวจเอกสารทั้งหมดก่อน ถึงจะตอบได้ครับ

   ทีมงาน ชยกร

 14. kevlin พูดว่า:

  เปิดกิจการ หจก.กับสามีมา4ปีอยากซื้อบ้านในราคา2,900,000แฟนถือหุ้น90% ตัวเองถือ10%เนื่องจากทำงานบริษัทแต่แฟนติดแบล็คลิส ส่วนตัวเพิ่งปิดบัตรไปเมื่อสิ้นเดือน ส.ค.อยากกู้เงินซื้อบ้านคนเดียวพอจะทำได้มั้ยคะ
  ทำงานบริษัทเงินเดือน 18,000ค่ะตอนนี้ไปจองบ้านไว้ตามราคาที่บอกช่วยบอกวิธีที่จะทำให้กู้ผ่านหน่อยค่ะ

 15. ณรงค์ อินทโส พูดว่า:

  รบกวนสอบถามคือปิดบัญชีรถมาแล้วได้ประมาณ 1 เดือน ตอนนี้อยากทำเรื่องกู้ซื้อบ้านใหม่ ราคา 2.5 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจะพอยื่นขอกู้ผ่านไหม เงินเดือนที่รับผ่านบัญชีธนาคาร เงินเดือน 13700 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3000 กว่า รบกวนขอปรึกษาคับว่าพอจะกูผ่านไหมมีผ่อนมอไซร์เดือน2870 แค่นั้นคับ

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนคุร ณรงค์

   คำนวนจากรายได้ หักรายจ่ายลูกค้า มียอดกู้ไม่ถึงราคาบ้านที่ลูกค้าต้องการครับ
   แนะนำให้ หากู้ร่วมเพิ่มครับ

   ทีมงาน ชยกร

 16. รุ่งวภา​ พรมศรี พูดว่า:

  สถานะ42กู้ซื้อบ้านไม่ได้ใช่ไหมคะกนี้27000เงินเดือน23000อยากซื้อบ้านคะ

 17. อภิญญ่ สุรเดช พูดว่า:

  ติดบูโรอิออน20000คะอยากกู้บ้านสามารถทำได้มั๊ยคะ

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนคุณ​ อภิญญ่ สุรเดช

   ไม่ทราบว่าลูกค้าปิดหนี้บูโรแล้วรึยังครับ ถ้าปิดแล้วปิดมากี่เดือนกี่ปีแล้ว

 18. วินัย เหมยดวง พูดว่า:

  ผม ถามหน่อยคัป ผมยื่นกู้กับ ธอสทำไมไม่ผ่านคัป ผมเคยติดบูโรมาผมปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วมีใบยืนยันปิดบัญชีด้วยแต่เจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าสถานะยังเปน42แต่ในใบแจ้งมาว่าเปลี่ยนจาก42มาเปน43แล้วทำมัยไม่ผ่านคัปผมยื่นกู้สินเชื่อมาสร้างบ้านราคา1500000

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนคุณ วินัย

   ตอนนี้เงื่อนไขหลาย ธนาคารได้เปลีย่นไปมากครับช่วงนี้
   ส่วนใหญ่เคสติดบูโร พึ่งปิดหนี้ ช่วงนี้ไม่รอดมากนักครับ

   ทีมงาน ชยกร

 19. รุจิเรศ ทองดี พูดว่า:

  อยากกู้ซื้อบ้าน แต่แฟนเพิ่งปิดเครดิตบูโรเอง จะต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะกู้ซื้อได้หรือกู้ซื้อได้เลย เพราะดิฉันกู้ซื้อคนเดียวไม่พอกับราคาบ้านที่อยากได้ค่ะ

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนคุณ รุจิเรศ

   ไม่ทราบว่า ปิดบูโร มากี่เดือนแล้ว
   และบัญชีที่ติดเป็น สินเชื่ออะไร
   บ้านที่ซื้อราคาเท่าไร โครงการอะไร
   ลูกค้าสามารถ ติดต่อคุณ ชยกร 0859414988
   เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งเอกสารให้ทีมงานวิเคราะห์ให้ก่อนได้

   ทีมงาน ชยกร

 20. มณีรัตน์ อานีเอื้อ พูดว่า:

  ติดบูโรแต่ปิดไปแล้วอยากกู้บ้านจะทำได้ไหม

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนคุณ มณีรัตน์

   เบื้องต้น ลูกค้าต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการพิจารณา
   ให้กับทีมงานตรวจสอบสกอร์ ให้ก่อนได้ครับ
   เอกสารมีอไรบ้างดูที่ลิ้งนี้ http://www.chayakorn.com/?page_id=25

   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0859414988

 21. ศุภกร เสือทิม พูดว่า:

  เงินเดือน สุทธิ 21000 บาท อยากกู้เงิน 100000 บาท แต่มียอดติดบูโร 2000 บาท นานมาแล้ว ประมาณ 5 ปี กู้ได้ไหมครับ

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   ทีมงานรับดำเนินการสินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ บ้านแลกเงิน จำนองบ้าน
   ไม่ทราบว่าลูกค้าจะทำสินเชื่ออะไรครับ
   ทีมงานไม่ได้รับกู้เงินสดครับ

   ทีมงาน ชยกร

 22. จรินทร์ พูดว่า:

  ต่างจังหวัด..ชลบุรี
  ทำได้ใหมครับ

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนคุร จรินทร์

   ทีมงาน ชยกร รับดำเนินการสินเชื่อบ้าน ชลบุรี ครับ
   ไม่ทราบว่า ลูกค้าติดปัญหาอะไร
   สามารถโทรสอบถามคุณ ชยกร 085-9414988

 23. nantanaboon พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ เป็นพนักงานประจำเงินเดือน 12,452 บาท โอที 600 อายุงานได้ 1 ปี มีสวัสดิการกู้ซื้อบ้านกับ ธอส แต่ดิฉันน่าจะติดแบล็คลิสเพราะเคยมีบัตรเครดิตอิออนในสมัยวัยรุ่น ตอนนี้ขอตรวจ NCB แล้ว ทางธนาคารจะส่งมาในอีก 3 วัน ดิฉันอยากปิดหนี้เพื่อกู้ซื้อบ้านแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ช่วยแนะนำให้คำปรึกษาทีค่ะ

  ตอบกลับ

  • ทีมงาน ชยกร พูดว่า:

   เรียนลูกค้า
   ขอบคุณ สำหรับข้อมูล เบื้องต้นทีมงานอยากขอวิเคราะห์เอกสารให้กับลูกค้าเสียก่อน
   ทางทีมงานจะหาช่องทางดำเนินการให้กับทางลูกค้า วิเคราะห์ฟรี
   เอกสารมีดังนี้
   เอกสารสำหรับ อาชีพ พนักงาน

   1. สำเนาบัตรประชา

   2. สำเนา ทะเบียนบ้าน

   3. สเตทเม้น ย้อนหลัง 6 เดือน(พนักงาน)

   4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

   5. ใบรับรองเงินเดือน

   6. ถ้ามีสวัสดิการ ขอใบรับรองสวัสดิการมาด้วย

   7. ถ้าเปลี่ยนชื่อ ขอสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ

   8. ถ้าสมรถ ขอสำเนาทะเบียนสมรส

   9. เช็ค เครดิต บูโร

   10.เอกสารตัวบ้าน (โฉนด,สัญญาซื้อขาย,ใบจอง)

   จากนั้น ติดต่อทีมงาน เพื่อจัดส่ง
   ทีมงาน ชยกร
   085-9414988

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น